Gottesdienst

Kirchturm (Foto: Alain Girardet)
Pfarrperson: Pfarrer René Häfelfinger
Kollekte: Ev. Frauenhilfe St. Gallen-Appenzell, IBAN CH34 0900 0000 9000 2683 8
Kontakt: Pfarrerin Ute Latuski-Ramm